Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний банк» є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №106 від 06 листопада 2012 року.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить:

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

Захист прав вкладників

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Кошти, що гарантуються Фондом 

Кошти, які Фонд не відшкодовує

Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб

Поради вкладникам. Що робити, якщо банк став неплатоспроможним?

Правила обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ»

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

Про ФГВФО