Участь у Першому всеукраїнському бюро кредитних історій

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» є учасником Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ).

ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» зареєстровано 29 липня 2005 року і здійснює свою діяльність на підставі Закону України № 2704 - IV від 23.06.2005 р. «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

ПВБКІ першим серед бюро кредитних історій України отримало ліцензію Міністерства юстиції України від 26.01.2007 р. № 307652 на здійснення діяльності, пов'язаної зі збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

Бюро веде кредитні історії юридичних та фізичних осіб та надає банкам й небанківським фінансово-кредитним установам широкий спектр спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень та управління ризиками.

Споживачами послуг ПВБКІ виступають банки, страхові та лізингові компанії, кредитні спілки, компанії, що надають послуги зв'язку, та інші.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті організації www.pvbki.com або за телефоном: (044) 390-54-70.

Адреса: Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11Б, 3-й поверх (ліве крило).

Телефон / факс: +38 (044) 390-54-70

E-mail: [email protected]